De gewassen worden geoogst en geplukt voor de raffinaderij